Prawa autorskie

Czy ma sens przepisanie lub kopiowanie już i tak wielkiej ilości treści dostępnej w internecie ? nie…

Moje zdjęcia, są chronione prawami autorskimi, i zanim je wykorzystasz bez mojej wiedzy poczytaj, zasięgnij rady prawnika, dowiedz się więcej co możesz, a czego powinieneś się wystrzegać.

Podobnie jak utwory muzyczne czy literackie, fotografie chronione są przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa formułuje ogólną definicję utworu, podlegającego ochronie prawnoautorskiej: jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Fotografia produktu musi mieć zatem charakter indywidualny i twórczy – powinna być w jakiś sposób unikalna i niepowtarzalna, a także stanowić efekt procesów myślowych twórcy.

Może się wydawać, że takie cechy przynależne są raczej zdjęciom artystycznym, ale ujęcie konkretnego produktu, kompozycja fotografii i aranżacja przedmiotu, dokonana przez osobę fotografującą to elementy świadczące o indywidualności i twórczym charakterze zdjęcia. Są to właściwie jedyne wymogi, jakie musi spełniać fotografia produktu, by twórca mógł cieszyć się pełnią praw autorskich. Co więcej, nie ma on obowiązku zaznaczać, że nie zezwala na wykorzystywanie lub kopiowanie utworu – powstrzymanie się od takich czynności stanowi prawny obowiązek odwiedzających stronę.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl